top of page
Viet Straw được thành lập như một nhà sản xuất ống hút gạo phân hủy sinh học hàng đầu. Ống hút gạo phân hủy sinh học của chúng tôi, được nuôi dưỡng trên vùng đất trù phú của Việt Nam, phản ánh cam kết của chúng tôi về cả chất lượng và tính bền vững.

ĐỔI MỚI ĐÁP ỨNG BỀN VỮNG

Viet Straw thích hợp cho nhiều ứng dụng, bao gồm nhà hàng, quán cà phê, quán ăn và bất kỳ cơ sở nào khác cần ống hút.

Viet Straw được thành lập như một nhà sản xuất ống hút gạo phân hủy sinh học hàng đầu. Ống hút gạo phân hủy sinh học của chúng tôi, được nuôi dưỡng trên vùng đất trù phú của Việt Nam, phản ánh cam kết của chúng tôi về cả chất lượng và tính bền vững.

Những chiếc ống hút cải tiến này có nhiều màu sắc, mỗi màu đều có nguồn gốc từ các nguồn tự nhiên, khiến chúng không chỉ hấp dẫn về mặt thị giác mà còn có ý thức bảo vệ môi trường.

Viet Straw được thành lập như một nhà sản xuất ống hút gạo phân hủy sinh học hàng đầu. Ống hút gạo phân hủy sinh học của chúng tôi, được nuôi dưỡng trên vùng đất trù phú của Việt Nam, phản ánh cam kết của chúng tôi về cả chất lượng và tính bền vững.

Than hoạt tính gáo dừa

Gạo nguyên chất

Lá Dứa

Hoa Đậu Biếc

Củ Dền

Củ Nghệ

CÓ THỂ TÙY CHỈNH

Regular

Smoothies

Jumbo

Boba

Viet Straw được thành lập như một nhà sản xuất ống hút gạo phân hủy sinh học hàng đầu. Ống hút gạo phân hủy sinh học của chúng tôi, được nuôi dưỡng trên vùng đất trù phú của Việt Nam, phản ánh cam kết của chúng tôi về cả chất lượng và tính bền vững.
Viet Straw được thành lập như một nhà sản xuất ống hút gạo phân hủy sinh học hàng đầu. Ống hút gạo phân hủy sinh học của chúng tôi, được nuôi dưỡng trên vùng đất trù phú của Việt Nam, phản ánh cam kết của chúng tôi về cả chất lượng và tính bền vững.
Viet Straw được thành lập như một nhà sản xuất ống hút gạo phân hủy sinh học hàng đầu. Ống hút gạo phân hủy sinh học của chúng tôi, được nuôi dưỡng trên vùng đất trù phú của Việt Nam, phản ánh cam kết của chúng tôi về cả chất lượng và tính bền vững.

BAO BÌ HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ NHỰA & CÓ THỂ TÁI SỬ DỤNG

Viet Straw được thành lập như một nhà sản xuất ống hút gạo phân hủy sinh học hàng đầu. Ống hút gạo phân hủy sinh học của chúng tôi, được nuôi dưỡng trên vùng đất trù phú của Việt Nam, phản ánh cam kết của chúng tôi về cả chất lượng và tính bền vững.
Viet Straw được thành lập như một nhà sản xuất ống hút gạo phân hủy sinh học hàng đầu. Ống hút gạo phân hủy sinh học của chúng tôi, được nuôi dưỡng trên vùng đất trù phú của Việt Nam, phản ánh cam kết của chúng tôi về cả chất lượng và tính bền vững.

CHÚNG TÔI LÀM ỐNG HÚT GẠO NHƯ THẾ NÀO?

bottom of page